Vrij vertaald:
Vrijheid is er gekomen
tegen een hoge prijs
Gedenk degenen die hier waren
en hun toekomst hebben weggegeven
Voor jouw recht, om vandaag
alles te doen wat je wilt
www.livinghistory.nlU vindt het museum op Meeneweg 19
7021 HN Zelhem
Tel. 0314 - 625450
Bezoek en rondleiding op afspraak

museum@opdatwijnietvergeten.nl